Projekty DOMUS VITAE - vybavení a rozběh aktivit komunitního centra a sociálního podniku

 

 

Logo EU a Prahy

 

DOMUS VITAE - vybavení komunitního integračního sociálního podniku
Registrační číslo projektu: CZ.07.3.58/0.0/0.0/15_003/0000091

DOMUS VITAE - rozběh aktivit komunitního centra a sociálního podniku
Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000120

 

Náplní projektů je pořízení vybavení a následný rozjezd aktivit komunitního centra a navazující zahájení činnosti integračního sociálního podniku zaměřeného na zaměstnávání a sociální začleňování osob z věkové kategorie 50+.

Hlavním cílem je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce a osob ohrožených sociální exkluzí. Záměrem je vytvořit a dále rozvíjet prostředí umožňující využít znalostí, zkušeností a schopností aktivních seniorů ku prospěchu jak těchto osob, tak i ostatních; prostředí, které jim nabídne kromě pracovního uplatnění i novou denní náplň, možnost mezigeneračního setkávání (a to jak skutečného, tak virtuálního), dá jim tak nový smysl života a posílí jejich sebevědomí. Možnost osobního uplatnění je silným motivačním faktorem, který pozitivně ovlivňuje psychosociální pohodu jedince a zabraňuje frustraci z "nepotřebnosti". Řada orgánových onemocnění je velmi silně ovlivněna i duševní pohodou jedince - hovoříme o tzv. psychosomatických onemocněních (různé typy neuróz, žaludeční vředy, vysoký krevní tlak, některá kožní onemocnění, astma, cukrovka a další). Cílem projektu je tedy psychicky vyrovnaný a v mezích normy zdravý senior, který aktivně vyhledává možnosti využívání svých celoživotních zkušeností. Má smysluplnou náplň života, který ho těší, a v konečném součtu je v průměru zdravější.

Domus vitae si klade za cíl i překonávání sociálních bariér, neboť svými aktivitami bude oslovovat nejen seniory, ale i dospívající mládež, kterou zaangažuje do zájmových a kulturně - vzdělávacích akcí centra a organizací mezigeneračních setkávání napomůže z vyšovat povědomí o přínosu aktivních seniorů pro společnost. Důležité je i zapojení do aktivit Městské části Praha 7. V oblasti Stromovky je plánován provoz Lesní školky, která potřebuje patřičné zázemí v dopoledních hodinách pro dny špatného počasí. Domus vitae nabídne i tuto možnost.

Měřitelným ukazatelem naplňování cílů projektu je narůstající počet zaměstnaných osob z cílové skupiny a počet návštěvníků a jejich zapojení do komunitních aktivit.