Testování paměti

Nestátní nezisková organizace DOMUS VITAE, z.ú. vás srdečně zve do své kavárny a komunitního centra

DOMEČEK ve Stromovce na orientační vyšetření paměti ZDARMA!

 

Kdy?  V úterý 9. 10. 2018 mezi 13,00 -18,00 hodin, testování trvá cca 15 – 20 minut.

Kde?  Komunitní centrum DOMEČEK, Královská obora 74, 170 00, Praha 7

Co?    Pod vedením lékařky absolvujete krátké nenáročné testy, které pak spolehlivě vyhodnotí, jak na tom svou pamětí jste.

Pro koho? Akce je pořádána především pro osoby starší 55 let, ale samozřejmě může přijít každý! V našem Domečkumáme dobrou kávu i dorty.

  

Za Domus Vitae z.ú.se na Vaši účast těší                                                                                         

Ing. Tereza Kulhánková

ředitelka

www.domecek-stromovka.cz

 

Akce je pořádána ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví v rámci projektu DOMUS VITAE - rozběh aktivit komunitního centra a sociálního podniku reg. č.  CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000120