Domus Vitae o politice

První zářijové pondělí se poprvé sešli účastníci nového politologického semináře „Otáčíme zeměkoulí". Sérii osmi debat o aktuálním politickém dění doma i ve světě vede v náhradních prostorách Obřadní síně Prahy 7 zkušený novinář a historik, bývalý disident a pedagog na New York University v Praze Jan Urban. Cenné jsou zejména jeho postřehy z naší nedávné historie, především zlomového roku 1989, a také z jeho mise ve válečných konfliktech. Publikum na jeho výklad nezřídka reaguje bouřlivou debatou. Probírají se vážná témata jako národní identita, charakter a směřování české společnosti nebo vliv zahraničních událostí na situaci u nás doma.