Domeček září novotou

Budoucí sídlo Domus vitae září novotou – už brzy se budeme stěhovat.

Zvenčí už má „domeček“ svoji konečnou podobu od podzimu, teď v něm šikovné ruce řemeslníků dokončují rekonstrukci památkově chráněného interiéru. Podařilo se dokončit všechny omítky, příčky i pokládku podlahy, zbývá dořešit přívod vody. Netrpělivě čekáme na kolaudaci a počítáme dny, kdy nám celý objekt bude předán k užívání. Pak dojde na poslední úpravy a zařizování kavárny. Plánujeme, že bychom mohli otevírat v únoru. Zároveň jsme podepsali smlouvu o podnájmu prostoru pro lesní školku, kterou bude provozovat Praha 7.

    1 2 3