5. dílnička pro děti MALÉ RADOSTI, 15:30h

5. dílnička pro dětli - OSLAVA

Dílny MALÉ RADOSTI jsou o zkoumání různých médií, technik a témat. Budeme respektovat a učit se pomocí ročních období, zákonitosti přírody a vlastních těl. V každém setkání zazní nějaký příběh, který nás bude inspirovat ve výtvarné, hudební či jiné radosti. Budeme se soustředit na spolupráci, skromnost, jednoduchost, práci s přírodními materiály a empatii k okolí. 

- pro děti od 4 do 9 let
- 5. dílnička - OSLAVA - příběhy, písně, hvězdy, zdobení, dary...
- přihlášení na: elf.ant@volny.cz, 733 395 402

- dobrovolný příspěvek